วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ขสร.1ประจำเดือนธันวาคม 2564

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ขสร1.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

      

สรุปการจัดซื้อจัดจ้่งแบบ ขสร.1ประจำเดือนตุลาคา2564

      

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างสขร1ประจำเดือนกันยายน

      

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ขสร.ประจำเดือนสิงหาคม 2564

      

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างแบบ ขสร. ประจำเดือน กรกฎาคม2564

      

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

      

จ้างค่าจ้างเหมาบริการเกลี่ยขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2564

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี