วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
Rss
เรื่อง วันที่
ขุดลอกพร้อมตกแต่งคันทางหนองสาธารณะหนองสิม หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดนาดี ตำบลหนองกุงศรี [03 ส.ค 2022]
ขุดลอกพร้อมขยายชานพักหนองสาธารณะหนองแสง หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาร ตำบลหนองกุงศรี [03 ส.ค 2022]
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตลาดสด หมายเลขครุภัณฑ์ 002 46 0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ก.ค 2022]
ซื้อโครงการอ าหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดนาดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองริวหนัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 พ.ค 2022]
ซื้อซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ม.ย 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี