วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/256... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/256... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้า... new

อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดจัดทำโครงการ " นวัตกรรมรักษ์โลก " ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 300,000 บาทและกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ... new

อ่านต่อ... 
 
อบรมถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อบรมถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เรื่องหนี้สินแก่ประชาชน ในเรื่องหนี้ การค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เรื่องหนี้สินแก่ประ ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. กองสาธารณสุขแะสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อ.ส.ม.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ตามโครงการอบรมเชิ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. กองสาธารณสุข ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.รหัสสายทาง กส.ถ.53-045 บ้านหนองกุงศรี ม.12 ตำบลหนองกุงศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.รหัสสายทาง กส.ถ.53-0... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไครมาสที่๑ ปี ๒๕๖๕(เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ถึงเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   


  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  ร้องเรียนการทุจริต
  e-service
  ข้อมูลการเลือกตั้ง
  eit
  http://webmail.nongkungsri.go.th/
  รายงานการควบคุมภายใน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  facebook
  เช็คเมล์
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
  คลังข่าวมหาดไทย
  aec
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน1111
  เดลินิวส์
  ดูทีวี